» Czesne

CZESNE

Nasze czesne zawiera wszystkie opłaty które ponosi rodzić w związku z pobytem  dziecka w przedszkolu, nie ukrywamy żadnych opłat, nie zaskoczymy Państwa żadnymi zbiórkami w trakcie roku szkolnego, uczciwie przedstawiamy koszt miesięcznego pobytu Waszego dziecka w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2022/23

950 zł

Opłata rekrutacyjna 400 zł

W ramach czesnego zapewniamy:

 1. opiekę w godz. 6.30-17:00 od poniedziałku do piątku.
 2. realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego poszerzoną o:
 • Codziennie zajęcia z języka angielskiego
 • Gimnastykę ogólnorozwojową
 • Diagnozę logopedyczną
 • Edukację mobilną
 • Doświadczenia małego odkrywcy
 •  Mały majsterkowicz
 • przez cały rok szkolny wszelkie artykuły papiernicze jak i higieniczne
 • ubezpieczenie NNW
 • wycieczki krajoznawcze
 • warsztaty dla najmłodszych np. kulinarne „Kuchcikowo”
 • uroczyście obchodzone urodzinki każdego  dziecka
 • 4 posiłki dziennie
 • wodę i soki dostępne dla dzieci bez ograniczeń
 • zajęcia otwarte dla Rodziców
 • Internetowy system komunikacji z placówką „LiveKid”
 • Pełen monitoring placówki zapewniający bezpieczeństwo – monitoring wizyjny z sal przedszkolnych dla rodziców
 • Bogaty kalendarz imprez przedszkolnych przez cały rok

* w przypadku gdy do placówki uczęszcza co najmniej 2. rodzeństwa przysługuje ulga w opłacie czesnego 120 zł/miesięcznie na każde z nich.