» Edukacja Mobilna

Edukacja Mobilna

Wychodząc naprzeciw wymaganiom współczesności proponujemy naszym wychowankom zajęcia dodatkowe z zakresu edukacji mobilnej. Dla współczesnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym świat mediów jest przestrzenią zastaną, gdyż w tej rzeczywistości przyszli na świat. Nowe technologie pełnią w ich życiu głównie funkcję ludyczną, ale także edukacyjną i kulturotwórczą. Najmłodsi uczą się przez zabawę i naśladownictwo. W związku z tym ważne jest kształtowanie kompetencji medialnych zarówno w domu rodzinnym, jak i w przedszkolu oraz w szkole podstawowej.

Warto zatem towarzyszyć im w przestrzeni medialnej, dawać wskazówki, dobry przykład korzystania z technologii. Przede wszystkim chodzi o kształtowanie kompetencji selektywnego i racjonalnego korzystania z mediów

Opierając się na bezpiecznych, sprawdzonych wcześniej aplikacjach, dzieci poznają nowoczesne sposoby nauczania, coraz bardziej popularne u naszych zamorskich, szwedzkich i angielskich sąsiadów. Zajęcia są oparte na metodzie Action Learning, podczas której dzieci rozwiązują różnorodne zadania.

Dzieci mają również możliwość korzystania z tablicy interaktywnej, robotów: Bee Bot oraz Photon-a to pierwsza na świecie zrobotyzowana zabawka, którą można ulepszać wraz z dziećmi. Dzieci najlepiej uczą się poprzez eksperymentowanie z czymś, a Photon został stworzony do tego celu. Posiadamy różnego rodzaju gry edukacyjne, które przygotowują do nauki czytania, pisania, liczenia, rozróżniania kolorów, kształtów, rozbudzania kreatywności dziecka.

Edukacja Mobilna_Dobre Przedszkole_Toruń