» Edukacja teatralna

Edukacja Teatralna

Każde dziecko posiada naturalną potrzebę wyrażania siebie w różnych formach ekspresji. Jedną z nich jest teatr, który jako sztuka łączy w sobie różne dziedziny twórczości artystycznej: literaturę, muzykę, plastykę, taniec i ruch sceniczny. Naszym celem jest zapraszanie różnorodnych zespołów teatralnych, zarówno z klasyką bajek jak również grup teatralnych z przedstawieniami profilaktycznymi.