» Język angielski

JĘZYK ANGIELSKI

Angielski dla dzieci prowadzony jest przez Panią Kasię, która łączy zabawę, muzykę oraz inne metody, po to, by jak najefektywniej przekazać widzę najmłodszym. Zajęcia te są z pewnością atrakcyjne i wartościowe, oraz dominuje kreatywność i dobra zabawa.

W przedszkolu dzieci chłoną wiedzę spontanicznie, często przyswajając więcej niż się spodziewamy. Staramy się ich zaskakiwać, rozbudzać ich ciekawość, stawiać przed zadaniami, które rozwijają nie tylko język, ale też logiczne myślenie i, zwłaszcza w przypadku maluchów, motorykę małą i dużą.

Na naszych zajęciach stawiamy hipotezy, które potem razem testujemy. Dzieci same odkrywają, jak działa język.