KAdra

mgr Marta Chmielewska

Dyrektor ds dydaktycznych

Ukończyłam studia magisterskie na Kujawsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, na kierunku pedagogika o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Studia licencjackie ukończyłam na kierunku pedagogika o specjalności opieka i wychowanie z profilaktyką uzależnień.

Prace w placówce rozpoczęłam w 2015 roku jako pomoc nauczyciela.

We wrześniu 2016 roku zostałam wychowawcą w grupie żłobkowej. Z całą grupą przeszłam na przedszkole jako nauczyciel wychowania przedszkolnego we wrześniu 2017 roku.

Od 2018r posiadam stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego. W pracy staram się wykazywać dużą empatią – dostrzegać, rozumieć i właściwie reagować na emocje dzieci.

W życiu staram się być osobą wesołą, serdeczną i miłą, ponieważ uważam że pozytywne nastawienie to połowa sukcesu.

Mgr Martyna Walczak:

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika szkolna z socjoterapią oraz studia licencjackie o specjalności przedszkolna i wczesnoszkolna. Dodatkowo ukończyłam kurs wychowawcy kolonijnego, uprawniający mnie do organizacji oraz nadzoru wyjazdów, wycieczek oraz kolonii dla dzieci w różnym wieku. Możliwość wpływania na rozwój dzieci i obserwacja zmian, jakie w nich następują zawsze sprawiało mi ogromną radość i satysfakcję. Moją pasją jest fotografia, sztuka oraz taniec, wszystkie te elementy wykorzystuję podczas pracy z dziećmi, jako opiekunka. Głównym celem, jaki przyświeca mi w pracy jest stworzenie przestrzeni idealnej do wszechstronnego rozwoju dzieci, w atmosferze zabawy, ruchu oraz poczucia bezpieczeństwa połączone z dużą dawką śmiechu.

Grażyna Róg:

pomoc nauczyciela

Ukończyłam szkołę średnią oraz kurs na opiekunkę dziecięcą.

Doświadczenie w zawodzie zdobywałam przebywając we Włoszech, gdzie przez prawie 10 lat zajmowałam stanowisko opiekunki dziecięcej. Doświadczenia z tamtego okresu staram się przenosić do swojej pracy w przedszkolu. Wykorzystuję znajomość języka włoskiego, by urozmaicić zajęcia w przedszkolu w postaci rymowanek oraz piosenek w tym języku. Interesuje się rękodziełem, tworze własne prace plastyczne, a na co dzień prowadzę aktywny tryb życia. W pracy stawiam na otwartość, wyrozumiałość i naukę poprzez zabawę i ruch.

Kopiowanie zabronione.
Kadra