» Kilka słów o przedszkolu

KILKA SŁÓW O PRZEDSZKOLU

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i przyjrzenia się życiu naszego

„Dobrego Przedszkola”

Strona dostarczy Państwu najważniejszych informacji o naszej placówce i pozwoli na bieżąco śledzić wydarzenia z nią związane.

Praca w przedszkolu kieruje się określonymi priorytetami, których celem jest podmiotowość i dobro dziecka, jego wszechstronny rozwój i przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. A nadrzędnym celem naszej placówki jest organizowanie procesu kształcenia w taki sposób, aby zapewnić wszechstronny i harmonijny rozwój każdemu z wychowanków. Myśląc o wszechstronnym i harmonijnym rozwoju mamy na myśli rozwój intelektualny, emocjonalny i ruchowy. Jesteśmy otwarci na włączenie się rodziców do realizacji zadań edukacyjnych przedszkola, ponieważ dobra relacja z rodzicami, wzajemna akceptacja i zrozumienie procentuje osiąganiem znaczących efektów wychowawczo – dydaktycznych.

W naszej placówce, staramy się być na bieżąco z nowościami technologicznymi, które mogą pomoc w poszerzaniu wiedzy naszych wychowanków, aby przyswajanie wiedzy było dla nich łatwe i miłe. Dzięki nowością technologicznym, posiadamy bogata i zróżnicowaną ofertę zajęć dodatkowych oraz innowacyjne programy i metody dydaktyczno – wychowawcze.

Aby zrealizować wymienione powyższe cele oddajemy do dyspozycji przestronnie, nowocześnie urządzone przedszkole, w którym znajdują się doskonale wyposażone sale dydaktyczne. Warto podkreślić, iż nasz budynek jest w pełni wentylowany i klimatyzowany.

Jesteśmy jedyną placówką w Toruniu, która umożliwia rodzicom podgląd do monitoringu on-line, gdzie mogą Państwo obserwować swoją pociechę.

Wszystkie te działania, które wprowadzamy przyczyniły się do podniesienia standardu przedszkola