» Metody Pracy z Dziećmi

Drama

To interaktywna metoda pracy z grupą wykorzystująca naszą naturalną umiejętność wchodzenia w role. Uczestnicy wchodzą w świat fikcji, w którym mogą wypróbowywać nowe zachowania. Wykorzystywane w dramie improwizacje pozwalają przeżyć doświadczenie w bezpiecznych warunkach, w tzw. płaszczu roli, bez ponoszenia realnych konsekwencji swoich działań, ale z możliwością wyciągnięcia z nich wniosków. Szukanie strategii pozwala wzmocnić poczucie sprawczości swoich działań. Jest metodą uczenia aktywnej twórczości oraz doskonalenia umiejętności współpracy z innymi ludźmi oraz wielu innych umiejętności interpersonalnych, społecznych i obywatelskich. Drama jest edukacją przez działanie włączające emocje i wyobraźnię. Istota jej stosowania polega na stwarzaniu sytuacji, w których dzieci mogłyby się identyfikować z innymi osobami.

Muzykoterapia

Umiejętnie dobrana muzyka „wycisza” nadmierne emocje negatywne i pobudza pozytywne, a tym samym powoduje odprężenie psychiczne i fizyczne, obniża lęk, agresję pozwalając przywrócić dziecku wewnętrzną równowagę.

Pedagogika zabawy

Ideą przewodnią jest wiara w człowieka i jego potencjalne możliwości. Pedagogika zabawy to działania dające grupie możliwość rozwoju w atmosferze zaufania, wzajemnej akceptacji, bez względu na wieki umiejętności. Dlatego niezbędna jest współpraca wychowawcy i wychowanka.

Choreoterapia/terapia tańcem

Metoda wykorzystująca taniec i ćwiczenia muzyczno-ruchowe, poprawia nastrój, redukuje stres, dodaje pewności siebie, nawiązywanie kontaktu ze samym sobą i z grupą. Odreagowanie napięć, stresu, negatywnych emocji, wyrażanie uczuć rozładowanie trudnych niezwerbalizowanych emocji.