» Monitoring

MONITORING

Jako jedyne Przedszkole w Toruniu oferujemy Monitoring.

Uważamy że, posiadające monitoring stajemy się wysoce wiarygodni w swojej pracy. Nie każda placówka decyduje się na kamery lecz Nam zależy na bezpieczeństwu dzieci i zaufaniu rodziców. Jesteśmy nastawieni na współpracę z rodzicami oraz właściwe wychowywanie maluchów. Każdy rodzic oddający swoje dziecko do placówki chce wierzyć, że jego pociecha jest bezpieczna i otoczona właściwą opieką.

Dlatego udostępniamy, możliwości obserwacji dziecka w jego sali dydaktycznej.