» Ramowy Rozkład Dnia

Ramowy rozkład dnia – „Dobre Przedszkole” Spółdzielcza 6, Toruń

 

6.30 – 7.45

Schodzenie się dzieci, gry i zabawy poranne.

* Witamy dzieci (podanie ręki, „żółwik”, „piąteczka”) i zapraszamy do naszych sal zabaw. * Zabawy indywidualne lub grupowe w kącikach zainteresowań. * Praca indywidualna z dzieckiem (karty obserwacji). * Czytanie bajek przez nauczyciela lub zaproszonego rodzica. *Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe.

7.45 – 8.00

Czynności sanitarno higieniczne przed śniadaniem.

*Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie dzieci do samodzielności.

8:30 Kruszynki/

Krasnale

8:30 Skrzaty

Śniadanie:

*Uczymy się właściwego zachowania przy stole, spokojnej rozmowy, nakrywania i sprzątania.

7.45 – 8.00

Czynności sanitarno higieniczne przed śniadaniem.

*Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie dzieci do samodzielności.

9.00 – 10.00

Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne

*Zajęcia edukacyjne objęte tematyką planów miesięcznych wyzwalających aktywności dzieci w różnych sferach rozwoju.

9.00 – 9.30

młodsze grupy

*Zabawy rytmiczne, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, zabawy wdrażające szacunek do świata zwierząt i roślin.

9. 45 – 10.00

Czynności sanit. hig. przed II śniadaniem.

*Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie dzieci do samodzielności.

10:00 Kruszynki/

Krasnale

10:15 Skrzaty

II Śniadanie

*Częstowanie dzieci owocami i warzywami.

10.15 – 11.00

Pobyt na świeżym powietrzu.

*Inspirujemy dzieci do zabaw edukacyjnych lub swobodnych w ogrodzie przedszkolnym. *Prowadzimy gry i zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.

11:00 – 11.15

Czynności sanitarno hig. przed obiadem.

*Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie do samodzielności.

11:30 Kruszynki/

Krasnale

11:45

Skrzaty

Obiad

*Uczymy się właściwego zachowania przy stole, spokojnej rozmowy, nakrywania i sprzątania po sobie.

12.00 -13.45

Odpoczynek poobiedni

*Dzieciom młodszym organizujemy odpoczynek na leżaku, czytamy bajki, słuchamy wspólnie muzyki relaksacyjnej, dzieciom które nie odpoczywają na leżaku, proponujemy spokojne zajęcia wyciszające. *Dzieci starsze biorą udział w zabawach cichych i grach przy stoliku, zabawach w kącikach zainteresowań. W tym samym czasie możemy wyjść na spacer lub prowadzimy zajęcia dodatkowe.

13.45 – 14.00

Czynności sanit. hig. przed podwieczorkiem.

*Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie do samodzielności.

14:00 Kruszynki/

Krasnale

14:15 Skrzaty

Podwieczorek

*Uczymy się właściwego zachowania przy stole, spokojnej rozmowy, nakrywania i sprzątania po sobie

14.30 – 15.30

Zajęcia indywidualne, pobyt na świeżym powietrzu.

*Prowadzimy zabawy wspomagające rozwój. Pracujemy z dziećmi indywidualnie lub z grupą dzieci o zbliżonych potrzebach edukacyjnych. *Korzystamy ze spacerów i zabaw na świeżym powietrzu. Doskonalimy umiejętności zdobyte przez dzieci podczas zajęć. Inspirujemy dzieci do podejmowania samodzielnego działania.

15.30. – 16.00

kanapki

*Uczymy się właściwego zachowania przy stole, spokojnej rozmowy, nakrywania i sprzątania po sobie

16.00 – 17.00

Zabawy popołudniowe

*Zabawy zorganizowane lub dowolne w sali lub na placu zabaw wynikające z zainteresowań dzieci *Kontakty indywidualne . Rozchodzenie się dzieci (zwracamy uwagę aby każde dziecko zostało przez nas zauważone i pożegnane.