[et_pb_ds_breadcrumbs _builder_version=”3.15″] 
[/et_pb_ds_breadcrumbs]

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.30 – 7.45 Schodzenie się dzieci, gry i zabawy poranne.

* Witamy dzieci (podanie ręki, „żółwik”, „piąteczka”) i zapraszamy do naszych sal zabaw.

* Zabawy indywidualne lub grupowe w kącikach zainteresowań.

* Praca indywidualna z dzieckiem (karty obserwacji).

* Czytanie bajek przez nauczyciela lub zaproszonego rodzica.

*Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe.

7.45 – 8.00 Czynności sanitarno higieniczne przed śniadaniem.

*Doskonalenie czynności samoobsługowych,

wdrażanie dzieci do samodzielności.

8.00 – 8.30 Śniadanie
Krasnale- 8:00
Kruszynki/Bobaski- 8:15
Skrzaty- 8:30
*Uczymy się właściwego zachowania przy stole, spokojnej rozmowy, nakrywania i sprzątania.
9.00 – 10.00 Zajęcia wychowawczo dydaktyczne *Zajęcia edukacyjne objęte tematyką planów miesięcznych wyzwalających aktywności dzieci w różnych sferach rozwoju.
9.00 – 9.30  młodsze grupy  *Zabawy rytmiczne, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, zabawy wdrażające szacunek do świata zwierząt i roślin.
9. 45 – 10.00 Czynności sanit. hig. przed II śniadaniem. *Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie dzieci do samodzielności.
10.00 – 10.15 II Śniadanie
9:30-Krasnale
9:45-Bobaski/Kruszynki
10:00-Skrzaty
*Częstowanie dzieci owocami i warzywami.
10.15 – 11.00 Pobyt na świeżym powietrzu.

*Inspirujemy dzieci do zabaw edukacyjnych lub swobodnych w ogrodzie przedszkolnym.

*Prowadzimy gry i zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.

11:00 – 11.15 Czynności sanitarno hig. przed obiadem. *Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie do samodzielności.
11.15- 11.30 Obiad
11:00-Krasnale
11:15-Bobaski/Kruszynki
11:30-Skrzaty
*Uczymy się właściwego zachowania przy stole, spokojnej rozmowy, nakrywania i sprzątania po sobie.
12.00 -13.45 Odpoczynek poobiedni

*Dzieciom młodszym organizujemy odpoczynek na leżaku, czytamy bajki, słuchamy wspólnie muzyki relaksacyjnej, dzieciom które nie odpoczywają na leżaku, proponujemy spokojne zajęcia wyciszające.

*Dzieci starsze biorą udział w zabawach cichych i grach przy stoliku, zabawach w kącikach zainteresowań. W tym samym czasie możemy wyjść na spacer lub prowadzimy zajęcia dodatkowe.

13.45 – 14.00 Czynności sanit. hig. przed podwieczorkiem. *Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie do samodzielności.
13.45- – 14.15 Podwieczorek
13:45-Krasnale
14:00-Bobaski/Kruszynki
14-15-Skrzaty
*Uczymy się właściwego zachowania przy stole, spokojnej rozmowy, nakrywania i sprzątania po sobie
14.30– 15.30 Zajęcia indywidualne, pobyt na świeżym powietrzu.

*Prowadzimy zabawy wspomagające rozwój. Pracujemy z dziećmi indywidualnie lub z grupą dzieci o zbliżonych potrzebach edukacyjnych.

*Korzystamy ze spacerów i zabaw na świeżym powietrzu. Doskonalimy umiejętności zdobyte przez dzieci podczas zajęć.

Inspirujemy dzieci do podejmowania samodzielnego działania.

15.30 – 16.00 Kanapki. *Uczymy się właściwego zachowania przy stole, spokojnej rozmowy, nakrywania i sprzątania po sobie
16.00-17.00 Zabawy popołudniowe.

*Zabawy zorganizowane lub dowolne w sali lub na placu zabaw wynikające z zainteresowań dzieci

*Kontakty indywidualne . Rozchodzenie się dzieci (zwracamy uwagę aby każde dziecko zostało przez nas zauważone i pożegnane.

 

 

 

Kopiowanie zabronione.
Strefa rodzica Ramowy rozkład dnia