RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.30 – 7.45

Schodzenie się dzieci, gry i zabawy poranne.

* Witamy dzieci (podanie ręki, „żółwik”, „piąteczka”) i zapraszamy do naszych sal zabaw.

* Zabawy indywidualne lub grupowe w kącikach zainteresowań.

* Praca indywidualna z dzieckiem (karty obserwacji).

* Czytanie bajek przez nauczyciela lub zaproszonego rodzica.

*Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe.

7.45 – 8.00

Czynności sanitarno higieniczne przed śniadaniem.

*Doskonalenie czynności samoobsługowych,

wdrażanie dzieci do samodzielności.

8.00 – 8.30

Śniadanie

*Uczymy się właściwego zachowania przy stole, spokojnej rozmowy, nakrywania i sprzątania.

9.00 – 10.00

Zajęcia wychowawczo dydaktyczne

*Zajęcia edukacyjne objęte tematyką planów miesięcznych wyzwalających aktywności dzieci w różnych sferach rozwoju.

9.00 – 9.30

starsze grupy

młodsze grupy

*Prowadzenie zajęć metodą dobrego startu.

*Zabawy rytmiczne, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, zabawy wdrażające szacunek do świata zwierząt i roślin.

9. 45 – 10.00

Czynności sanit. hig. przed II śniadaniem.

*Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie dzieci do samodzielności.

10.00 – 10.15

II Śniadanie

*Częstowanie dzieci owocami i warzywami.

10.15 – 11.00

Pobyt na świeżym powietrzu.

*Inspirujemy dzieci do zabaw edukacyjnych lub swobodnych w ogrodzie przedszkolnym.

*Prowadzimy gry i zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.

11:00 – 11.15

Czynności sanitarno hig. przed obiadem.

*Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie do samodzielności.

11.15- 11.30

Obiad

*Uczymy się właściwego zachowania przy stole, spokojnej rozmowy, nakrywania i sprzątania po sobie.

12.00 -13.45

Odpoczynek poobiedni

*Dzieciom młodszym organizujemy odpoczynek na leżaku, czytamy bajki, słuchamy wspólnie muzyki relaksacyjnej, dzieciom które nie odpoczywają na leżaku, proponujemy spokojne zajęcia wyciszające.

*Dzieci starsze biorą udział w zabawach cichych i grach przy stoliku, zabawach w kącikach zainteresowań. W tym samym czasie możemy wyjść na spacer lub prowadzimy zajęcia dodatkowe.

13.45 – 14.00

Czynności sanit. hig. przed podwieczorkiem.

*Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie do samodzielności.

14.00. – 14.20

Podwieczorek

*Uczymy się właściwego zachowania przy stole, spokojnej rozmowy, nakrywania i sprzątania po sobie

15.00 – 16.00

Zajęcia indywidualne, pobyt na świeżym powietrzu.

*Prowadzimy zabawy wspomagające rozwój. Pracujemy z dziećmi indywidualnie lub z grupą dzieci o zbliżonych potrzebach edukacyjnych.

*Korzystamy ze spacerów i zabaw na świeżym powietrzu. Doskonalimy umiejętności zdobyte przez dzieci podczas zajęć.

Inspirujemy dzieci do podejmowania samodzielnego działania.

16.00 – 17.00

Zabawy popołudniowe

*Zabawy zorganizowane lub dowolne w sali lub na placu zabaw wynikające z zainteresowań dzieci

*Kontakty indywidualne . Rozchodzenie się dzieci (zwracamy uwagę aby każde dziecko zostało przez nas zauważone i pożegnane.

Ramowy rozkład dnia – Toruń

 

6.30 – 7.45

Schodzenie się dzieci, gry i zabawy poranne.

* Witamy dzieci (podanie ręki, „żółwik”, „piąteczka”) i zapraszamy do naszych sal zabaw.

* Zabawy indywidualne lub grupowe w kącikach zainteresowań.

* Praca indywidualna z dzieckiem (karty obserwacji).

* Czytanie bajek przez nauczyciela lub zaproszonego rodzica.

*Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe.

7.45 – 8.00

Czynności sanitarno higieniczne przed śniadaniem.

*Doskonalenie czynności samoobsługowych,

wdrażanie dzieci do samodzielności.

8.00 – 8.30

Śniadanie

*Uczymy się właściwego zachowania przy stole, spokojnej rozmowy, nakrywania i sprzątania.

9.00 – 10.00

Zajęcia wychowawczo dydaktyczne

*Zajęcia edukacyjne objęte tematyką planów miesięcznych wyzwalających aktywności dzieci w różnych sferach rozwoju.

9.00 – 9.30

starsze grupy

młodsze grupy

*Prowadzenie zajęć metodą dobrego startu.

*Zabawy rytmiczne, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, zabawy wdrażające szacunek do świata zwierząt i roślin.

9. 45 – 10.00

Czynności sanit. hig. przed II śniadaniem.

*Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie dzieci do samodzielności.

10.00 – 10.15

II Śniadanie

*Częstowanie dzieci owocami i warzywami.

10.15 – 11.00

Pobyt na świeżym powietrzu.

*Inspirujemy dzieci do zabaw edukacyjnych lub swobodnych w ogrodzie przedszkolnym.

*Prowadzimy gry i zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.

11:00 – 11.15

Czynności sanitarno hig. przed obiadem.

*Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie do samodzielności.

11.15- 11.30

Obiad

*Uczymy się właściwego zachowania przy stole, spokojnej rozmowy, nakrywania i sprzątania po sobie.

12.00 -13.45

Odpoczynek poobiedni

*Dzieciom młodszym organizujemy odpoczynek na leżaku, czytamy bajki, słuchamy wspólnie muzyki relaksacyjnej, dzieciom które nie odpoczywają na leżaku, proponujemy spokojne zajęcia wyciszające.

*Dzieci starsze biorą udział w zabawach cichych i grach przy stoliku, zabawach w kącikach zainteresowań. W tym samym czasie możemy wyjść na spacer lub prowadzimy zajęcia dodatkowe.

13.45 – 14.00

Czynności sanit. hig. przed podwieczorkiem.

*Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie do samodzielności.

14.00. – 14.20

Podwieczorek

*Uczymy się właściwego zachowania przy stole, spokojnej rozmowy, nakrywania i sprzątania po sobie

15.00 – 16.00

Zajęcia indywidualne, pobyt na świeżym powietrzu.

*Prowadzimy zabawy wspomagające rozwój. Pracujemy z dziećmi indywidualnie lub z grupą dzieci o zbliżonych potrzebach edukacyjnych.

*Korzystamy ze spacerów i zabaw na świeżym powietrzu. Doskonalimy umiejętności zdobyte przez dzieci podczas zajęć.

Inspirujemy dzieci do podejmowania samodzielnego działania.

16.00 – 17.00

Zabawy popołudniowe

*Zabawy zorganizowane lub dowolne w sali lub na placu zabaw wynikające z zainteresowań dzieci

*Kontakty indywidualne . Rozchodzenie się dzieci (zwracamy uwagę aby każde dziecko zostało przez nas zauważone i pożegnane.

 

Kopiowanie zabronione.
Strefa rodzica Ramowy rozkład dnia