» Dla rodziców » Toruń 2 – Szosa Lubicka 158 – Oddział Integracyjny

Toruń 2 – Szosa Lubicka 158 – Oddział Integracyjny

9 marca 2022

Toruń 2 – Szosa Lubicka 158 – Oddział Integracyjny

Naszą misją jest wspomaganie intelektualnego, emocjonalno-społecznego i fizycznego rozwoju dziecka uwzględniając jego możliwości psychofizyczne, indywidualne upodobania i zdolności, szanując jego godność i potrzeby, w atmosferze bezpieczeństwa moralnego i materialnego, szczęścia oraz zrozumienia.
Oferujemy:
– pobyt dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
– szeroki wachlarz zajęć dodatkowych
– wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb
– opieka doświadczonych specjalistów
– nauka poprzez zabawę
– uczyć i wychowywać dzieci tak, żeby były otwarte na otaczający je świat,
– aby były gotowe do pokonywania największych trudności,
– wolne od uprzedzeń,
– wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka,
– aktywne i samodzielne w codziennym życiu,
– doceniające wartości wynikające z obcowania ze sztuką i muzyką.
Zapraszamy