» Wycieczki

WYCIECZKI

Przedszkolaki to dzieci chcące poznawać świat, a najlepiej poznają go kiedy mogą coś zobaczyć lub dotknąc. Staramy się zaproponować naszym dzieciom atrakcyjną ofertę wycieczek fakultatywnych. W wyborze ciekawych miejsc kierujemy się atrakcyjnością położenia, historii, ofertą obiektów . Uwzględniamy wiek naszych dzieci, ich sprawność fizyczną oraz zainteresowania.

Zależy nam bardzo na rozbudzaniu w naszych pociechach ciekawości świata /Planetarium/, ludzi i zwierząt, ukształtowania w ich świadomości takich wartości jak: opiekuńczość, szacunek , troska i wrażliwość na los innych, w tym zwierząt /Schronisko dla zwierząt/.

Chcemy zaszczepić w nowym pokoleniu trend myślenia ekologicznego, troski o najbliższe środowisko naturalne / Centrum Edukacji Ekologicznej/.

Pragniemy zaproponować naszym dzieciom kilka alternatywnych propozycji spędzania czasu wolnego /Biblioteka, Kino, Teatr/.

Być może w tych miejscach znajdą coś co Je zainteresuje, zainspiruje i pomoże znaleźć pasję na całe życie.