» Kynoterapia

KYNOTERAPIA

Kynoterapia jest metodą wzmacniającą efektywność rozwoju osobowości, formą wspomagającą rehabilitację, psychoterapię oraz edukację, prowadzona przez wykwalifikowanego kynoterapeutę z udziałem certyfikowanego psa terapeutycznego. Kynoterapia pozytywnie wpływa na usprawnianie sfery intelektualnej, fizycznej, emocjonalnej i społecznej.

Ogólne cele realizowane w ramach kynoterapii, to m.in:

• rozwijanie funkcji poznawczych i nowych zainteresowań dziecka,

• wyzwalanie spontanicznej aktywność dziecka w zabawie z psem,

• poznanie zasad zachowania się w obecności psów – w różnych sytuacjach,

• poznanie zasad opieki nad psami, kształtowanie u dzieci poczucia obowiązku,

• nauka wykonywania czynności pielęgnacyjnych wobec psa,

• kształtowanie umiejętności okazywania emocji związanych z kontaktem z psem,

▪ budowanie prawidłowej relacji z czworonogiem,

• eliminowanie lęków i napięć związanych

z kontaktem ze zwierzęciem,

• budowanie pozytywnej motywacji do nauki i rehabilitacji,

• budowanie więzi emocjonalnej u dzieci, które mają z tym trudności,

• budowanie poczucia własnej wartości oraz sprawczości,

• rozwijanie mowy, wzbogacanie zasobu słów i pojęć,

• stymulowanie zmysłów, m. in. słuchu, wzroku, dotyku,

• usprawnianie motoryki małej i dużej,

• ćwiczenie koncentracji uwagi